Witte Donderdag 2019

witte donderdag

Deze avond is heilig, heel apart, een avond om te herinneren,
om dieper in jezelf en in de andere te kijken.
Een avond waarin de ene vlam de andere ontsteekt
waar mensen vrienden worden door te breken en te delen.

Bidden we dan eerst om vergeving die we van God mogen ontvangen
maar die we ook aan elkaar willen geven.

Eet en drink van brood en wijn tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn een weg naar vrede is.

Deel het leven met elkaar tot mijn gedachtenis
en schenk elkaar voor alle haat alleen vergiffenis.

Leef in liefde met elkaar tot mijn gedachtenis
en maak zo in uw daden waar dat leven geven is.

Moge God barmhartig over ons zijn, mild en vol erbarmen,
ons aanraken en maken tot nieuwe mensen. Amen.