3 'zondag van de 40 dagen tijd

gebrokenLeen Mij

Leen mij uw handen, Jezus,
-
voor 40 dagen lang
-
om met helende toewijding
uw boodschap te realiseren
en om ze te vouwen tot hoopvol gebed.
Leen mij uw oren, Jezus,
-
voor 40 dagen lang
-
om alleen naar waarheid te horen
wat anderen
over anderen spreken
en om in scherpe taal toch iets goeds te vernemen.
Leen mij uw voeten, Jezus,
-
voor 40 dagen lang
-
om zo snel te leren stappen
dat de traagste mij kan volgen
en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan.
Leen mij uw ogen, Jezus,
-
voor 40 dagen lang

om de schoonheid te bewonderen
van mensen die uw wil volbrengen
en om van zondigheid te kunnen leren.
Leen mij uw hele leven, Jezus,
-
voor 40 dagen lang
-
om in woord en daad te worden
naar wie ik steeds heb opgezien
en om hier al
-
met Pasen als het kan
-
uw verrijzenis te beleven
zodat het ook aan mij gebeurt

Uit “Handen (om te) geven; teksten en vieringen”  OKRA